Vay tien

Bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vay tien hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!

Vay tieu dung

Bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vay tieu dung hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!

Vay tin chap

Bất cứ khi nào quý khách có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ vay tin chap hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!

Vay theo hop dong bao hiem nhan tho

Là khoản vay không cần thế chấp tài sản, chỉ dựa vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà khách hàng đã mua có hiệu lực từ 1 năm trở lên của các công ty bảo hiểm bất kì tính đến thời điểm hiện tại

Vay tiền mua nhà

Chúng tôi cung cấp những khoản cho vay mua nhà linh hoạt nhằm hỗ trợ những khách hàng đang có mong muốn mua một căn nhà hoặc nâng cấp ngôi nhà hiện tại của mình.

Tư vấn hỗ trợ vay tien, vay tieu dung, vay tin chap, vay theo hop dong bao hiem nhan tho miễn phí

Tư vấn hỗ trợ vay vốn, vay tiền, vay tín chấp, vay thế chấp tại các ngân hàng miễn phí

Mẫu đăng ký

Dưới đây là một số mẫu hướng dẫn đăng ký vay tiền, vay tín chấp vay tiêu dùng


ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỊA NHỈ NHÀ ĐỂ VAY TIỀNSau đây là mẫu đơn xin xác nhận địa chỉ nhà để  vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o------------- ĐƠN XIN XÁC NHẬN 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỜI GIAN CƯ TRÚ VAY TIỀNSau đây là mẫu đơn xin xác nhận thời gian cư trú để  vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------------- ĐƠN XÁC NHẬN THỜI GIAN CƯ TRÚ Kính gửi:...

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG ĐỂ VAY TIỀN, VAY VỐNSau đây là mẫu đơn xin giấy xác nhận lương để  vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---oOo--- GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG Họ và tên (ghi...
GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁCSau đây là mẫu đơn xin giấy xác nhận thâm niên công tác để vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất! Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ------------------- GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CÔNG...PHIẾU ĐỀ NGHỊ VAY TIỀNSau đây là mẫu Phiếu đề nghị vay tiền để vay tiền, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất! Phiếu đề nghị vay Họ tên: ............................................................................................................. 

Phiếu đề nghị vay tiền

Sau đây là mẫu Phiếu đề nghị vay tiền để vay tiền, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!
Phiếu đề nghị vay


Họ tên: .............................................................................................................
                            
Ngày tháng năm sinh: .........................................................................................

Giới tính: ..........................................................................................................      

Số CMND: ..........................................................................................................
                     
Số ĐTDĐ :.........................................................................................................

Nghề nghiệp : ....................................................................................................

Tình trạng hôn nhân: ..........................................................................................
                                 
Tên vợ/chồng: ...................................................................................................
                    
Địa chỉ ở hiện nay: .............................................................................................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................................
                                                                  
ĐT bàn nơi đang cư trú: .....................................................................................

Tình trạng nhà ở: Sở hữu/Sống với cha mẹ/Sống với họ hàng.
               
Nơi công tác: ...................................................................................................

Địa chỉ  Cty: .....................................................................................................
     
ĐT bàn Cty: ....................................................................................................
                 
Chức vụ: .........................................................................................................      

Tổng lương: ............................................................................................................
Giấy xác nhận thâm niên công tác

Sau đây là mẫu đơn xin giấy xác nhận thâm niên công tác để vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-------------------

GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CÔNG TÁC


Họ và tên: .........................................................................................................................................
Địa chỉ : ............................................................................................................................................
Số CMND   :.....................................................................................................................................
Đã làm việc tại:  (ghi tên đầy đủ công ty, loại hình công ty): ...................................................................
...........................................................................................................................................................
Đia chỉ công ty: .................................................................................................................................
Điện thoại công ty  : ...........................................................................................................................
Bộ phận : ......................................................................................................................................
Chức vụ : ......................................................................................................................... ………
Nay tôi làm đơn này kính mong Công ty xác nhận cho tôi đã làm việc tại Công ty từ ……………đến  ……………………
Lý do: Bổ túc hồ sơ Công ty
          Tôi xin chân thành cám ơn.

             Xác nhận của Công Ty                                              Tp.HCM, ngày        , tháng         , năm
Xác nhận các thông tin về chức vụ và thời                                                  Ký và ghi rõ họ tên
 gian làm việc, thời gian gia hạn hợp đồng
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
                                                               


                                                                                                


Giấy xác nhận lương để vay tiền, vay vốn

Sau đây là mẫu đơn xin giấy xác nhận lương để  vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo---


GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG


Họ và tên (ghi chữ in hoa): .....................................................................................................
Địa chỉ : ....................................................................................................................................
Số CMND: .................................  Ngày cấp: .......................  Nơi cấp: ....................................
Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………
Địa chỉ công ty  : ........................................................................................................................
Điện thoại  : ...............................................................................................................................
Bộ phận  : ..................................................  Chức vụ: ............................................................
Ngày vào làm việc: ..................................................................................................................
Thu nhập: .................................  VNĐ/ tháng

             Xác nhận của Công Ty                                              TP.HCM, ngày        , tháng         , năm
Xác nhận các thông tin về chức vụ và thời                                                  Ký và ghi rõ họ tên
 gian làm việc, thời gian gia hạn hợp đồng
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
                                                               


Đơn xin xác nhận thời gian cư trú vay tiền

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận thời gian cư trú để  vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----------------


ĐƠN XÁC NHẬN THỜI GIAN CƯ TRÚ

Kính gửi: CÔNG AN PHƯỜNG: …………………………………………………..

Họ và tên: …………………………….................... Giới tính: …………………….
Ngày sinh: ………………………………………… Nơi sinh: …………………….
Số CMND:…………………. Ngày cấp:....……………… Nơi cấp: ……………....
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………….
Chổ ở hiện nay: ……………………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công An Phường…………………xác nhận cho tôi đã cư trú tại địa phương từ ngày: ……../……/………. đến nay.

Lý do: Bổ túc hồ sơ Công ty

Xin cảm ơn


Xác nhận của Công An Phường                TP.HCM, ngày     tháng      năm 20
                                                                                                     Kính đơn
Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Luân
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng ,P.Bến Nghé,Quận 1,TP HCM
Điện thoại: 0918 79 29 39 - 0909 158 958 

Email: huynhkimluan@gmail.com

Tại Hà Nội

Liên hệ: Ms. Dịu
Địa chỉ: 39A Ngô Quyền,Hàng Bài ,Hà Nội
Điện thoại: 0975 92 22 07
Email: hoangdiu.chnv@gmail.com

Đơn xin xác nhận địa nhỉ nhà để vay tiền

Sau đây là mẫu đơn xin xác nhận địa chỉ nhà để  vay vốn, vay tín chấp, tư vấn tài chính và dịch vụ Bảo hiểm, đừng ngần ngại hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có được những thông tin chính xác nhất, nhanh nhất và tốt nhất!


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o-------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỊA CHỈ NHÀ


Kính gửi    :   …........................……………………………………………………………
Tên tôi là   :  ………………………………………………………………………………..
Sinh năm   : ………………………………………………………………….......................
Số CMND : …………..Ngày cấp : …………… Tại Công an …………..
Hộ khẩu thường trú tại :  …………………………………………………………………...
Hiện tại đang ở : ……………………………………………………………........................
Địa chỉ Mới: ………………………………………………………………………………..
Địa chỉ Cũ: …………………………………………………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND Phường                          Tp.HCM, ngày ….. tháng …… năm

                                                                                                 Người làm đơn


Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ:

Tại TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mr. Luân
Địa chỉ: 37 Tôn Đức Thắng ,P.Bến Nghé,Quận 1,TP HCM
Điện thoại: 0918 79 29 39 - 0909 158 958 
Email: huynhkimluan@gmail.com

Tại Hà Nội

Liên hệ: Ms. Dịu
Địa chỉ: 39A Ngô Quyền,Hàng Bài ,Hà Nội
Điện thoại: 0975 92 22 07
Email: hoangdiu.chnv@gmail.com

Đăng ký vay trực tuyến Hà Nội

Quý khách có nhu cầu vay tiền, vay tiêu dùng, vay tín chấp, vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại khu vực Hà Nội hãy cung cấp đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây để được tư vấn nhanh chóng và miễn phí.

Đăng ký vay trực tuyến miền Nam

Quý khách có nhu cầu vay tiền, vay tiêu dùng, vay tín chấp, vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội hãy cung cấp đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây để được tư vấn nhanh chóng và miễn phí.

Các hình thức cho vay tiền và vốn (phần 2)

Có rất nhiều loại khác nhau của các khoản vay, bạn có thể đưa ra. Khi bạn đang tìm kiếm để vay tiền, điều quan trọng là bạn biết lựa chọn của bạn.

Cho vay mở đã kết thúc và kín đã kết thúc

Kết thúc mở cho vay là các khoản vay mà bạn có thể mượn hơn và hơn. Thẻ tín dụng và dòng tín dụng là những loại phổ biến nhất của các khoản vay kết thúc mở. Với cả hai khoản vay này, bạn có một hạn mức tín dụng mà bạn có thể mua lại. Mỗi khi bạn thực hiện mua hàng, tín dụng giảm. Khi bạn thực hiện thanh toán, tăng có sẵn của bạn cho phép bạn sử dụng tín dụng cùng hơn và hơn.

Các khoản vay đóng kết thúc không thể vay mượn một khi họ đã được đền đáp. Khi bạn thực hiện thanh toán các khoản cho vay khép kín kết thúc, số dư của khoản vay đi xuống. Tuy nhiên, bạn không có bất kỳ tín dụng có sẵn, bạn có thể sử dụng các khoản vay đóng kết thúc. Thay vào đó, nếu bạn cần vay nhiều tiền hơn, bạn phải áp dụng cho các khoản vay khác. Loại phổ biến của các khoản vay đóng kết thúc bao gồm các khoản vay thế chấp, vay mua ô tô, cho vay học sinh.


Các khoản cho vay được bảo đảm và không có bảo đảm

Cho vay có bảo đảm là các khoản vay dựa trên tài sản thế chấp cho khoản vay. Trong trường hợp mặc định cho vay, người cho vay có thể chiếm hữu tài sản và sử dụng nó để trang trải các khoản vay. Sở thích tỷ lệ cho vay có bảo đảm có thể thấp hơn so với các khoản vay không có bảo đảm. Các tài sản có thể cần phải được thẩm định trước khi bạn có thể vay được bảo đảm.

Cho vay không có bảo đảm không có tài sản thế chấp. Các khoản vay này có thể khó khăn hơn để có được và có lãi suất cao hơn. Cho vay không có bảo đảm chỉ dựa vào lịch sử tín dụng của bạn và thu nhập của bạn đủ điều kiện bạn cho khoản vay. Nếu bạn mặc định về một khoản vay không có bảo đảm, chủ nợ có để xả tùy chọn bộ sưu tập bao gồm đòi nợ, khởi kiện để thu hồi nợ vay.

Cho vay thông thường

Khi nói đến các khoản vay thế chấp, một thuật ngữ "cho vay thông thường" thường được sử dụng. Cho vay thông thường là những người không được bảo hiểm bởi một cơ quan chính phủ như Cục Quản lý nhà ở liên bang (FHA), Dịch vụ Nhà ở nông thôn (RHS), hoặc Bộ Cựu chiến binh (VA). Các khoản vay thông thường có thể được phù hợp, có nghĩa là họ thực hiện theo các hướng dẫn được quy định bởi Fannie Mae và Freddie Mac. Cho vay không phù hợp không đáp ứng được trình độ của Fannie và Freddie.

Cho vay Tránh

Một số loại cho vay cần phải tránh. Payday là các khoản vay ngắn hạn vay sử dụng tiền lương tiếp theo của bạn là đảm bảo cho khoản vay. Payday có tỷ lệ phần trăm hàng năm nổi tiếng là cao (APRS) và có thể khó khăn để trả hết. Nếu bạn đang ở trong một cuộc khủng hoảng tài chính, tìm kiếm giải pháp thay thế trước khi đưa ra một khoản vay payday.

Các khoản vay trước-phí là không thực sự ở tất cả các khoản vay. Trong thực tế, họ chỉ đơn giản là trò gian lận để có được tiền từ bạn. Các khoản vay trước lệ phí sử dụng chiến thuật khác nhau để thuyết phục khách hàng vay để gửi tiền cho vay được. Sau khi tiền được gửi (thường là dây), là "cho vay" thường biến mất mà không bao giờ gửi cho vay.

Các hình thức cho vay vốn, vay tiền

Vay đảm bảo
Một khoản vay được bảo đảm là khoản vay mà người vay cam kết một số tài sản (ví dụ như một chiếc xe hoặc tài sản) để thế chấp.

Một khoản vay thế chấp là một loại rất phổ biến của công cụ nợ, được sử dụng bởi nhiều cá nhân mua nhà ở. Trong sự sắp xếp này, số tiền được sử dụng để mua bất động sản. Các tổ chức tài chính, tuy nhiên, được cho an ninh - thế chấp về quyền sở hữu nhà - cho đến khi tài sản thế chấp đã được đền đáp đầy đủ. Nếu người vay không trả khoản vay, ngân hàng sẽ có quyền hợp pháp để chiếm hữu ngôi nhà và bán nó, để khôi phục lại khoản tiền do nó.

Trong một số trường hợp, một khoản vay đưa ra để mua một chiếc xe mới hoặc được sử dụng có thể được bảo đảm bằng xe, theo cách giống như một thế chấp được bảo đảm bằng nhà ở. Thời hạn cho vay là khoảng thời gian ngắn hơn đáng kể - thường tương ứng với thời gian hữu dụng của xe. Có hai loại các khoản cho vay tự động, trực tiếp và gián tiếp. Một khoản vay tự động trực tiếp là nơi mà một ngân hàng cho vay trực tiếp cho người tiêu dùng. Một khoản vay tự động gián tiếp là nơi mà một đại lý xe hơi đóng vai trò như một trung gian giữa các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính và người tiêu dùng.

Vay không có bảo đảm
Cho vay không có bảo đảm là các khoản vay tiền tệ mà không có bảo đảm đối với tài sản của người vay. Đây có thể là có sẵn từ các tổ chức tài chính dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, bao bì tiếp thị:

Thẻ tín dụng ghi nợ
Cho vay cá nhân 
Vay vốn ngân hàng
Vay tín dụng tín dụng
Trái phiếu doanh nghiệp (có thể được bảo đảm hoặc không có bảo đảm)

Lãi suất áp dụng đối với các hình thức khác nhau có thể thay đổi tùy thuộc vào người cho vay và người đi vay. Đây có thể hoặc không được quy định của pháp luật. Ở Anh, khi áp dụng cho các cá nhân, những có thể đi theo Đạo Luật Tín dụng tiêu dùng năm 1974.

Lãi suất cho vay không có bảo đảm là gần như luôn luôn cao hơn so với các khoản vay có bảo đảm, vì lựa chọn một người cho vay không có bảo đảm cho đòi người vay trong trường hợp mặc định là hạn chế. Một người cho vay không có bảo đảm phải kiện người vay, có được một phán quyết tiền vi phạm hợp đồng, và sau đó theo đuổi thi hành bản án đối với tài sản không bị cản trở của người vay (có nghĩa là, những người chưa cam kết cho vay có bảo đảm). Trong tố tụng phá sản, các chủ nợ có bảo đảm truyền thống có ưu tiên hơn người cho vay không có bảo đảm khi một tòa án phân chia các tài sản của người vay. Như vậy, lãi suất cao hơn phản ánh rủi ro bổ sung trong trường hợp phá sản, các khoản nợ có thể thu khó đòi.

Nhu cầu  
Nhu cầu vay là các khoản vay ngắn hạn mà không điển hình ở chỗ họ không có ngày cố định để trả nợ và mang theo một lãi suất thả nổi mà thay đổi tùy theo lãi suất cho vay cơ bản. Chúng có thể được "gọi là" trả nợ của các tổ chức cho vay bất cứ lúc nào. Cho vay không có bảo đảm nhu cầu có thể hoặc được bảo đảm.

Trợ cấp 
Một khoản vay trợ cấp là một khoản vay mà lãi suất được giảm một khoản trợ cấp rõ ràng hoặc ẩn. Trong bối cảnh các khoản vay học đại học, nó đề cập đến một khoản vay mà không quan tâm được tích lũy trong khi vẫn còn là sinh viên tham gia giáo dục.

Ưu đãi
Một khoản vay ưu đãi, đôi khi được gọi là một "khoản vay mềm", được cấp trên điều đáng kể hơn rộng rãi hơn so với các khoản vay trên thị trường hoặc thông qua lãi suất thấp hơn thị trường, bởi thời gian ân hạn hoặc kết hợp cả hai. Các khoản vay này có thể được thực hiện bởi chính phủ nước ngoài cho các nước nghèo hoặc có thể được cung cấp cho nhân viên của các tổ chức cho vay như là một lợi ích của nhân viên.